Kontrola życia biologicznego

Kontrola życia biologicznego

Specjalistyczne środki do korekty życia biologicznego w układach chłodzenia.

Optymalne warunki cieplne, ekspozycja na światło, stężenie związków odżywczych i dostęp powietrza. Niewątpliwie oferują doskonałe warunki do rozwoju życia biologicznego. Dlatego stosowanie naszych środków koryguje parametry, zatrzymując rozwijanie się bio życia. W ten sposób wpływa to na ograniczenie strat cieplnych, jaki i na ograniczenie powstawania korozji.

BIOOT – S

Biocyd do zwalczania życia biologicznego

BIOOT-S jest produktem przeznaczonym do zwalczania alg, bakterii, drożdży i grzybów. Środek ten jest zbudowany na bazie związków kationowo czynnych, które posiadają heterocykliczne i kowalencyjne połączenia par elektronów. Zawiera dodatkowo: stabilizatory twardości, środek dyspergujący i zabezpieczający przed korozją żelaza i metali nieferromagnetycznych. Dodatkowo skład preparatu uzupełniają polimery alkoholi aromatycznych, które pełnią funkcję stabilizatora, dzięki czemu jest zapewniona ochrona przed niechcianym rozkładem środka. BIOOT-S jest stabilny w pH od 1 do 10.

Z powodu biologicznego rozkładu substancji aktywnych powstają wyłącznie produkty takie jak: woda, dwutlenek węgla, wodorotlenek amonu i alkohol.

W trakcie stosowania BIOOT-S nie zachodzą reakcje uboczne, gdyż preparat nie reaguje z solami metali ani z jonami organicznymi. W rzeczywistości ich nadmiar tworzy osady lub powoduje zmętnienie.

Wykazuje odporność na działanie ozonu. W związku z czym jest zalecany szczególnie do zwalczania glonów i bakterii w obiegach chłodzących.

BIOOT – HCRS

Biocyd na bakterie żelaziste

BIOOT-HRCS jest produktem przeznaczonym do zwalczania alg, bakterii, drożdży i grzybów oraz bakterii zelazistych (beztlenowych) w ukladach wodnych zamknietych. Środek ten jest zbudowany na bazie związków kationowo czynnych. BIOOT-HRCS zawiera dodatkowo: stabilizatory twardości, środek dyspergujący i zabezpieczający przed korozją żelaza i metali nieferromagnetycznych. Skład preparatu uzupełniają polimery alkoholi aromatycznych, które pełnią funkcję stabilizatora biocydu, dzięki czemu jest zapewniona ochrona przed niechcianym rozkładem środka. BIOOT-HRCS jest stabilny w pH od 4 do 10.

W wyniku biologicznego rozkładu substancji aktywnych powstają wyłącznie produkty takie jak: woda, dwutlenek węgla, wodorotlenek amonu i alkohol.

Podczas stosowania biocydu nie zachodzą reakcje uboczne, gdyż preparat nie reaguje z solami metali ani z jonami organicznymi, które tworzą osad lub powodują zmętnienie.

BIOOT-HRCS wykazuje odporność na działanie ozonu, w związku z czym jest zalecany szczególnie do zwalczania glonów i bakterii w obiegach chłodzących.

BIOOT – POD

Biocyd na bazie podchlorynu sodu

BIOOT-POD jest to płynny preparat zawierający aktywne związki chloru. Dlatego skutecznie dezynfekuje oraz zabezpiecza przed rozwojem życia biologicznego. Dodatkowo preparat równie doskonale sprawdza się w dezynfekcji zbiorników, pojemników, instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Poza tym zawiera ustabilizowany roztwór podchlorynu sodowego, a zawartość aktywnego chloru wynosi ok. 10-11%.

To produkt o pH zasadowym, który podwyższa odczyn wody. Dlatego w przypadku dozowania środka do twardej wody możliwe jest wytrącenie się osadu (szczególnie, gdy wartość pH nie będzie utrzymywana na stałym poziomie). Z tego powodu preparat zalecany jest do wody miękkiej. Preparat stosuje się jako środek do długookresowego uzdatniania wody (w celu utrzymania minimalnego stężenia chloru w wodzie). Natomiast w przypadku rozwiniętego życia mikrobiologicznego w wodzie zaleca się zastosowanie dawki uderzeniowej.