Obiegi kotłowe i grzewcze

Obiegi kotłowe i grzewcze

Specjalistyczne środki przeznaczone do utrzymywania odpowiednich parametrów w obiegach kotłowych oraz grzewczych.

 

Są to środki przeznaczone do korekty chemicznej wody kotłowej oraz wiązania tlenu, także zawierające związki lotne przemieszczające się wraz z parą, które wpływają na odpowiednie zadbanie o elementy obiegu. Wpływają one na utrzymanie odpowiedniego pH, na zmniejszenie tarcia, zwłaszcza w miejscach newralgicznych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się kamienia kotłowego a także ograniczanie powstawania ognisk korozyjnych.

ARQUATER 202 F

 Do wiązania tlenu i korekty chem. Wody kotłowej. Produkt lotny, kombi.

ARQUATER 202 F jest lotnym środkiem wiążącym tlen i inne gazy oraz równocześnie wiąże szczątkowe twardości w wodzie przeznaczonej do zasilania kotłów parowych i wytwornic pary technicznej. Stworzony na bazie siarczynu sodu i składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle tam, gdzie para nie ma kontaktu z żywnością.

ARQUATER 202 F. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 202 F.:

 1. Produkt posiada składniki lotne przez co zabezpiecza rurociąg z parą
 2. Zastosowanie do produkcji pary np. w przemyśle drzewnym
 3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 4. Wiązanie twardości szczątkowej
 5. Regulacja pH
 6. Pasywacja stali kotłowej
 7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

ARQUATER 202 NF

Do wiązania tlenu i korekty chem. Wody kotłowej. Produkt nie lotny, kombi.

ARQUATER 202 NF jest nie lotnym środkiem wiążącym tlen i inne gazy oraz równocześnie wiąże szczątkowe twardości w wodzie przeznaczonej do zasilania kotłów parowych i wytwornic pary. Stworzony na bazie siarczynu sodu i składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu odpowiadają normie względem kontaktu z żywnością.

ARQUATER 202 NF. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 202 NF.:

 1. Produkt nie posiada składników lotnych
 2. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej
 3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 4. Wiązanie twardości szczątkowej
 5. Regulacja pH
 6. Pasywacja stali kotłowej
 7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

ARQUATER 222

Do wiązania tlenu – dla przemysłu spożywczego

ARQATER 222 Jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Produkt nie posiada składników lotnych. Produkt może być stosowany w przemyśle spożywczym.Produkt ma zastosowanie do wiązania chloru w urządzeniach uzdatniających wodę.

ARQUATER 222. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 222.:

 1. Skutecznie wiąże wszystkie wolne gazy w układzie wodnym
 2. Przyczynia się do ochrony przed korozją w układach wodnych
 3. Wysoka wydajność produktu 1ppm wiąże 0,013 ppn O2

ARQUATER 230 TF

Do wiązania tlenu woda techniczna (lotna)

ARQUATER 230 TF Jest produktem płynnym zbudowanym na bazie siarczynu sodu wiążącym wolny tlen, dwutlenek węgla i ditlenek krzemu. Produkt jest produktem lotnym z zastosowaniem do produkcji pary technicznej – ochrona rur transportujących parę. Produkt nie może być stosowany w przemyśle spożywczym.

ARQUATER 230 TF. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 230 TF.:

 1. Skutecznie wiąże wszystkie wolne gazy w układzie wodnym
 2. Przyczynia się do ochrony przed korozją w układach wodnych
 3. Chroni okład transportujący parę wodną
 4. Wysoka wydajność produktu 1ppm wiąże 0,013 ppn O2

ARQUATER 342

Korekta chemiczna wody kotłowej (podstawowa)

ARQUATER 342 jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu odpowiadają normie względem kontaktu z żywnością.

ARQUATER 342. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 342.:

 1. Produkt nie posiada składników lotnych
 2. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej
 3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 4. Wiązanie twardości szczątkowej
 5. Regulacja pH
 6. Pasywacja stali kotłowej
 7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów

ARQUATER 342 SP

Uzdatnianie wody w kotłach wodnych. Przeznaczony dla elektrociepłowni

Środek jest zbudowany na bazie polifosforanów oraz polimerów ustabilizowanych za pomocą zasady, ma za zadanie powiązać twardość końcową w wodzie kotłowej, oraz związać pozostałości osadów węglanu wapnia i magnezu z twardej wody. Dodatkowo wpływa na utrzymywanie stałej ilości fosforanów i alkaliczności wody oraz bardzo dobrze neutralizuje wysokie stężenie kwasu węglowego (powstaje z nadmiaru dwutlenku węgla) oraz stabilizuje odczyn pH w wodzie kotłowej..

Produkt odpowiada normom i nie zawiera żadnych materiałów lotnych.

ARQUATER 342 SP bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

ARQUATER 345 PH

Korekta chemiczna wody kotłowej stabilizacja pH (duży powrót kondensatu, woda kwaśna)

ARQUATER 345 PH jest środkiem wiążącym szczątkowe twardości wody przeznaczonej do zasilania kotłów parowych w procesach wytwarzania pary. Stworzony na bazie składników polimerowych wiąże resztki twardości, alkalizuje wodę oraz pasywuje powierzchnie wewnątrz kotła. Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie para ma kontakt z żywnością. Wszystkie składniki produktu odpowiadają normie względem kontaktu z żywnością.

ARQUATER 345 PH. bardzo dobrze współpracuje z innymi środkami do korekty chemicznej wody proponowanymi przez firmę ADV GENETICS.

Zalety ARQUATER 345 PH.:

 1. Produkt nie posiada składników lotnych
 2. Zastosowanie do produkcji pary spożywczej
 3. Absolutna ochrona kotła przed korozją
 4. Wiązanie twardości szczątkowej
 5. Regulacja pH
 6. Pasywacja stali kotłowej
 7. Oczyszczanie kotła z istniejących osadów