Odkamienianie

Odkamienianie

Specjalistyczne środki przeznaczone do odkamieniania układów wodnych.

Środki stworzone do odkamieniania systemów w celu poprawy efektywności przepływu wody, a także w celu unikania strat cieplnych. W zależności od materiału z jakiego układ został wykonany (stal czarna, aluminium, miedź, mosiądz) dobieramy odpowiedni środek ustawiając jego stężenie.

CIRCALT BS

Produkt do odkamieniania układów wykonanych ze stali czarnej

Specjalistyczny środek do usuwania kamienia wapiennego i osadów korozyjnych. Skład produktu stanowią między innymi buforowane kwasy. Posiada zdolność do utrzymywania stałej wartości pH (w określonych granicach), co pozwala na eliminację korozyjnych właściwości kwasów wobec metali. Produkt efektywnie czyści, odrdzewia oraz pasywuje powierzchnię stali.

Produkt nie ma zastosowania do czyszczenia urządzeń wykonanych z aluminium.

Najważniejsze zalety produktu CILCALT BS:

 • Wysoka szybkość odwapniania podobna do zastosowań kwasów takich jak: solny, azotowy, amidosulfonowy, bez negatywnego oddziaływania produktu na środowisko.
 • Usuwa kamień kotłowy warstwowo, nie powoduje zalegania i zatorów w systemie.
 • Nietoksyczny, ulega degradacji biologicznej, bezpieczny fizjologicznie.
 • Zminimalizowane oddziaływanie korozyjne wobec metali i betonu.
 • Nie wprowadza do obiegu zanieczyszczeń metalami ciężkimi, nie powoduje wytrącania się osadów wapnia.
 • Tylko w nieznacznym stopniu zanieczyszcza wodę.

CITCALT A

Produkt do odkamieniania obiegów wykonanych z aluminium

Jest specjalistycznym środkiem do usuwania osadów wapiennych, stworzonym na bazie organicznych kwasów. Posiada wysoką skuteczność rozpuszczania kamienia z powierzchni stali szlachetnej i aluninium. Poprzez odpowiednio dobrane składniki i pomimo niskiej wartości pH nie jest agresywny dla określonych grup metali takich jak stal szlachetna i aluminium. Charakteryzuje się zdolnością rozpuszczania wapna porównywalną z właściwościami kwasu solnego, czy kwasu amidosulfonowego (przy nieco mniejszej szybkości rozpuszczania). Podczas stosowania środka CIRCALT A w wyniku reakcji zachodzi neutralizacja, dzięki czemu dodawanie kaustycznych roztworów może być pominięte. Nie należy używac produktu do odkamieniania stali czarnej.

Zalety CIRCALT A.:

 • Posiada neutralny zapach.
 • Nie jest agresywny dla metali takich jak stal szlachetna, czy aluminium.
 • Wysoka szybkość odwapniania, zbliżona do uzyskiwanej przy stosowaniu kwasu solnego, kwasu azotowego i kwasu amidosulfonowego, bez negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Małe ilości dozowanego środka dają zamierzony efekt.
 • Brak toksyczności, fizjologicznie bezpieczny, ulega degradacji biologicznej.
 • Tylko w nieznacznym stopniu zanieczyszcza wodę.
 • Nie wprowadza do obiegu zanieczyszczeń metalami ciężkimi, nie powoduje wytrącania się osadów wapnia i kwasu cytrynowego z roztworu

CIRCALT CB

Produkt do odkamieniania obiegów wykonanych z miedzi i mosiądzu

Jest to specjalistyczny środek do usuwania osadów wapiennych. Głównym składnikiem produktu jest kwas solny. Produkt posiada zdolność do utrzymywania stałej wartości pH (w określonych granicach), co pozwala na eliminację korozyjnych właściwości kwasów wobec metali. Produkt efektywnie czyści instalacje wykonane z miedzi, nie ma zastosowania do czyszczenia urządzeń wykonanych z aluminium i nie jest zalecany do instalacji wykonanych ze stali szlachetnej.