Kontrola życia biologicznego

Kontrola życia biologicznego

Specjalistyczne środki do korekty życia biologicznego w układach chłodzenia.

Optymalne warunki cieplne, ekspozycja na światło, stężenie związków odżywczych i dostęp powietrza oferują doskonałe warunki do rozwoju życia biologicznego. Nasze środki korygują parametry, zatrzymując rozwijanie się bio życia. Wpływa to na ograniczenie strat cieplnych jaki i na ograniczenie powstawania korozji.

BIOOT - S

Biocyd do zwalczania życia biologicznego

BIOOT-S jest produktem przeznaczonym do zwalczania alg, bakterii, drożdży i grzybów. Środek ten jest zbudowany na bazie związków kationowo czynnych, które posiadają heterocykliczne i kowalencyjne połączenia par elektronów. BIOOT-S zawiera dodatkowo: stabilizatory twardości, środek dyspergujący i zabezpieczający przed korozją żelaza i metali nieferromagnetycznych. Skład preparatu uzupełniają polimery alkoholi aromatycznych, które pełnią funkcję stabilizatora BIOOT-S, dzięki czemu jest zapewniona ochrona przed niechcianym rozkładem środka. BIOOT-S jest stabilny w pH od 1 do 10.

W wyniku biologicznego rozkładu substancji aktywnych powstają wyłącznie produkty takie jak: woda, dwutlenek węgla, wodorotlenek amonu i alkohol.

W trakcie stosowania BIOOT-S nie zachodzą reakcje uboczne, gdyż preparat nie reaguje z solami metali ani z jonami organicznymi, które tworzą osad lub powodują zmętnienie.

BIOOT-S wykazuje odporność na działanie ozonu, w związku z czym jest zalecany szczególnie do zwalczania glonów i bakterii w obiegach chłodzących.

BIOOT - HCRS

Biocyd na bakterie żelaziste

BIOOT-HRCS jest produktem przeznaczonym do zwalczania alg, bakterii, drożdży i grzybów oraz bakterii zelazistych (beztlenowych) w ukladach wodnych zamknietych. Środek ten jest zbudowany na bazie związków kationowo czynnych. BIOOT-HRCS zawiera dodatkowo: stabilizatory twardości, środek dyspergujący i zabezpieczający przed korozją żelaza i metali nieferromagnetycznych. Skład preparatu uzupełniają polimery alkoholi aromatycznych, które pełnią funkcję stabilizatora biocydu, dzięki czemu jest zapewniona ochrona przed niechcianym rozkładem środka. BIOOT-HRCS jest stabilny w pH od 4 do 10.

W wyniku biologicznego rozkładu substancji aktywnych powstają wyłącznie produkty takie jak: woda, dwutlenek węgla, wodorotlenek amonu i alkohol.

W trakcie stosowania biocydu nie zachodzą reakcje uboczne, gdyż preparat nie reaguje z solami metali ani z jonami organicznymi, które tworzą osad lub powodują zmętnienie.

BIOOT-HRCS wykazuje odporność na działanie ozonu, w związku z czym jest zalecany szczególnie do zwalczania glonów i bakterii w obiegach chłodzących.

BIOOT - POD

Biocyd na bazie podchlorynu sodu

BIOOT-POD jest to płynny preparat zawierający aktywne związki chloru, które skutecznie dezynfekują oraz zabezpieczają przed rozwojem życia biologicznego wodne obiegi chłodzące i wody użytkowe. Preparat równie doskonale sprawdza się w dezynfekcji zbiorników, pojemników, instalacji wodnej i kanalizacyjnej. BIOOT-POD zawiera ustabilizowany roztwór podchlorynu sodowego, a zawartość aktywnego chloru wynosi ok. 10-11%.

BIOOT-POD to produkt o pH zasadowym, który podwyższa odczyn wody. W przypadku dozowania środka do twardej wody możliwe jest wytrącenie się osadu (szczególnie, gdy wartość pH nie będzie utrzymywana na stałym poziomie), dlatego preparat ten zalecany jest do wody miękkiej. BIOOT-POD stosuje się jako środek do długookresowego uzdatniania wody (w celu utrzymania minimalnego stężenia chloru w wodzie). W przypadku rozwiniętego życia mikrobiologicznego w wodzie zaleca się zastosowanie dawki uderzeniowej.